Pracuj w sposób zrównoważony

Pracuj w sposób zrównoważony

Dla Czulkowski Rental zrównoważony rozwój oznacza coś więcej niż tylko "ochronę środowiska". Zrównoważone działanie rozumiemy jako harmonijne połączenie odpowiedzialności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Ponieważ tylko wtedy, gdy wszystkie trzy filary są traktowane jako równie ważne, możliwa jest praca w sposób przyjazny dla środowiska, sprawiedliwy, a jednocześnie ekonomiczny. W ten sposób podążamy za rozumieniem zrównoważonego rozwoju Światowej Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Enquete niemieckiego Bundestagu "Ochrona ludzi i środowiska".

Zrównoważony rozwój ekologiczny

Wiemy, jak ważna jest ochrona naszego środowiska i naszego klimatu.

Jako część grupy firm, która realizuje projekty na całym świecie, widzieliśmy, jak zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia zmieniają naszą planetę i dlatego chętnie stawiamy czoła naszej ekologicznej odpowiedzialności. Dlatego ochrona środowiska i klimatu jest ważną i integralną częścią naszych celów korporacyjnych.

Osiągamy to nie tylko poprzez minimalizację zużycia energii i wody w naszych zakładach w Dommershausen, Düsseldorfie i Ellwangen, ale także poprzez minimalizację emisji CO2: wszystkie dźwigi i wózki widłowe w naszej flocie są zasilane wyłącznie energią elektryczną i pracują bez emisji i neutralnie dla klimatu. To samo dotyczy oczywiście pojazdów specjalnych, które oferujemy do sprzedaży naszym klientom.

Neutralność klimatyczna i ochrona zasobów odgrywają również ważną rolę w naszej codziennej działalności. Na przykład pracujemy bez papieru, jeśli tylko jest to prawnie możliwe, a do wysyłki i zabezpieczenia transportu używamy przede wszystkim naturalnych materiałów wielokrotnego użytku.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Jako średnie, rodzinne przedsiębiorstwo jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec firmy i naszych pracowników.

Dlatego jednym z naszych najważniejszych celów jest zabezpieczenie przyszłości Czu-lkowski Rental poprzez zrównoważony biznes i rozważne planowanie.

To także zdrowy wzrost, który osiągamy dzięki nowym pomysłom, ale także dzięki zaufanej współpracy z rzetelnymi partnerami. Tak samo jak nasze wysokie standardy jakości, dzięki którym wielokrotnie zdobywamy dla siebie nowych klientów i utrzymujemy dotychczasowych, tworząc w ten sposób długotrwałe bezpieczeństwo dla naszej firmy i jej pracowników.

W naszych oczach transformacja cyfrowa jest również ważnym gwarantem przyszłości naszej firmy. Dlatego też rozwijamy go jako rozsądne i przyszłościowe uzupełnienie naszych procesów, z którego korzysta zarówno przedsiębiorstwo, jak i nasi pracownicy i klienci.

Zrównoważony rozwój społeczny

Wiemy, jak ważna jest ochrona naszego środowiska i naszego klimatu.

Jako część grupy firm, która realizuje projekty na całym świecie, widzieliśmy, jak zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia zmieniają naszą planetę i dlatego chętnie stawiamy czoła naszej ekologicznej odpowiedzialności. Dlatego ochrona środowiska i klimatu jest ważną i integralną częścią naszych celów korporacyjnych.

Osiągamy to nie tylko poprzez minimalizację zużycia energii i wody w naszych zakładach w Dommershausen, Düsseldorfie i Ellwangen, ale także poprzez minimalizację emisji CO2: wszystkie dźwigi i wózki widłowe w naszej flocie są zasilane wyłącznie energią elektryczną i pracują bez emisji i neutralnie dla klimatu. To samo dotyczy oczywiście pojazdów specjalnych, które oferujemy do sprzedaży naszym klientom.

Neutralność klimatyczna i ochrona zasobów odgrywają również ważną rolę w naszej codziennej działalności. Na przykład pracujemy bez papieru, jeśli tylko jest to prawnie możliwe, a do wysyłki i zabezpieczenia transportu używamy przede wszystkim naturalnych materiałów wielokrotnego użytku.

Wspólne kształtowanie przyszłości

Wspólna przyszłość

Łącząc ekologiczny, gospodarczy i społeczny zrównoważony rozwój, wnosimy istotny wkład w ochronę zasobów, zachowanie naszego środowiska, ochronę naszego klimatu i poprawę sytuacji społecznej w naszym społeczeństwie, a tym samym w zrównoważony, zorientowany na przyszłość rozwój.

Skontaktuj się z nami

    Co to jest 3 + 1 ?