Arbeta på ett hållbart sätt

Arbeta på ett hållbart sätt

För Czulkowski Rental betyder hållbarhet mer än bara "miljöskydd". Vi förstår hållbar verksamhet som en harmonisk kombination av ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar. Endast om alla tre pelarna betraktas som lika viktiga är det möjligt att arbeta miljövänligt, rättvist och samtidigt ekonomiskt. På detta sätt följer vi den uppfattning om hållbarhet som FN:s världskommission för miljö och utveckling och den tyska förbundsdagens Enquete-kommission "Skydd av människor och miljö" har.

Ekologisk hållbarhet

Vi vet hur viktigt det är att skydda vår miljö och vårt klimat.

Som en del av en företagsgrupp som genomför projekt över hela världen har vi sett hur klimatförändringar och föroreningar förändrar vår planet och tar därför gärna vårt ekologiska ansvar. Att skydda miljön och klimatet är därför en viktig och integrerad del av våra företagsmål.

Vi uppnår detta inte bara genom att minimera energi- och vattenförbrukningen på våra anläggningar i Dommershausen, Düsseldorf och Ellwangen, utan också genom att minimera koldioxidutsläppen: alla kranar och gaffeltruckar i vår flotta drivs uteslutande med elektricitet och arbetar utsläppsfritt och klimatneutralt. Detsamma gäller naturligtvis för de specialfordon som vi erbjuder våra kunder till försäljning.

Klimatneutralitet och resursbevarande spelar också en viktig roll i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar till exempel papperslöst när det är lagligt möjligt och använder i första hand naturliga återanvändbara material för frakt och transportsäkerhet.

Ekonomisk hållbarhet

Som ett medelstort familjeföretag är vi medvetna om vårt ansvar för vårt företag och våra anställda.

Därför är ett av våra viktigaste mål att trygga Czu-lkowski Rental framtid genom hållbar verksamhet och försiktig planering.

Detta innebär också en sund tillväxt, som vi uppnår genom nya idéer, men också genom ett förtroendefullt samarbete med pålitliga partner. Det gäller även våra höga kvalitetsstandarder, som gör att vi ständigt vinner nya kunder och behåller befintliga kunder, vilket skapar långsiktig trygghet för vårt företag och dess anställda.

I våra ögon är den digitala omvandlingen också en viktig garant för vårt företags framtid. Därför driver vi den framåt som ett förnuftigt och framtidsinriktat tillägg till våra processer, som både företaget, våra anställda och våra kunder drar nytta av.

Social hållbarhet

Vi vet hur viktigt det är att skydda vår miljö och vårt klimat.

Som en del av en företagsgrupp som genomför projekt över hela världen har vi sett hur klimatförändringar och föroreningar förändrar vår planet och tar därför gärna vårt ekologiska ansvar. Att skydda miljön och klimatet är därför en viktig och integrerad del av våra företagsmål.

Vi uppnår detta inte bara genom att minimera energi- och vattenförbrukningen på våra anläggningar i Dommershausen, Düsseldorf och Ellwangen, utan också genom att minimera koldioxidutsläppen: alla kranar och gaffeltruckar i vår flotta drivs uteslutande med elektricitet och arbetar utsläppsfritt och klimatneutralt. Detsamma gäller naturligtvis för de specialfordon som vi erbjuder våra kunder till försäljning.

Klimatneutralitet och resursbevarande spelar också en viktig roll i vår dagliga verksamhet. Vi arbetar till exempel papperslöst när det är lagligt möjligt och använder i första hand naturliga återanvändbara material för frakt och transportsäkerhet.

Vi tar framtiden i anspråk tillsammans

Framtiden tillsammans

Genom att kombinera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet bidrar vi på ett viktigt sätt till att bevara resurser, bevara vår miljö, skydda vårt klimat och förbättra den sociala situationen i vårt samhälle och därmed till en hållbar, framtidsorienterad utveckling.

Kontakta oss

    [dscf7captcha dscf7captcha-70]