1. ostrzeżenie o treści

Bezpłatne i swobodnie dostępne treści zawarte na tej stronie zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych bezpłatnie i swobodnie dostępnych poradników dziennikarskich i wiadomości. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Samo wywołanie bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie powoduje nawiązania jakiegokolwiek stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym zakresie brak jest zamiaru prawnego dostawcy.

2. linki zewnętrzne

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby usługodawca stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszeń prawa. Jednakże w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną niezwłocznie usunięte.

3. prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie

Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.

4. szczególne warunki użytkowania

O ile specjalne warunki indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują szczególne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Źródło: openpr.de