1. inhoudswaarschuwing

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuwsberichten. Met name genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de intentie van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

2. externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gecreëerd, controleerde de provider de externe inhoud op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne aanneemt. Het is niet redelijk dat de aanbieder de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Indien echter wettelijke overtredingen bekend worden, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

3. auteursrechten en naburige rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of transmissie van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van voornoemde leden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de daartoe bestemde plaats. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het desbetreffende individuele geval van toepassing.

Bron: openpr.de